Seminar and Events

अमेरिकी भिसाको लागि भिसा शुल्क सबैभन्दा सामान्य प्रकारको गैर-आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन शुल्क US$ 160 छ । यसमा पर्यटक, व्यापार/व्यवसाय, विद्यार्थी, र आदानप्रदान भिसा पर्दछन् । कामदार र धार्मिक भिसा जस्ता अधिकांश पेटिसनमा आधारित भिसाको शुल्क US$ 190 छ । K भिसाको शुल्क US$ 265 छ र E भिसाको लागि शुल्क राशि US$ 205 छ । for more information http://www.ustraveldocs.com/np_el/np-niv-visafeeinfo.asp

अमेरिकी भिसाको लागि भिसा शुल्क सबैभन्दा सामान्य प्रकारको गैर-आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन शुल्क US$ 160 छ । यसमा पर्यटक, व्यापार/व्यवसाय, विद्यार्थी, र आदानप्रदान भिसा पर्दछन् । कामदार र धार्मिक भिसा जस्ता अधिकांश पेटिसनमा आधारित भिसाको शुल्क US$ 190 छ । K भिसाको शुल्क US$ 265 छ र E भिसाको लागि शुल्क राशि US$ 205 छ । for more information http://www.ustraveldocs.com/np_el/np-niv-visafeeinfo.asp

 

भिसा प्रकार र आवेदन शुल्क राशि – शुल्क वर्गअनुसार क्रमबद्ध
शुल्क राशि (USD $) शुल्क राशि (NPR) भिसा प्रकार विवरण
$160 17600 B व्यापार व्यवसाय/पर्यटक
$160 17600 C-1 ट्रान्जिट
$160 17600 D जहाज/एयरलाइन टोली
$160 17600 F विद्यार्थी (शैक्षिक)
$160 17600 I पत्रकार र मिडिया
$160 17600 J एक्सचेन्ज आगन्तुक
$160 17600 M विद्यार्थी (व्यावसायिक)
$160 17600 T मानव बेचबिखनका पीडित
$160 17600 TN/TD NAFTA प्रोफेसनल
$160 17600 U आपराधिक गतिविधिका पीडित
$190 20900 H अस्थायी/मौसमी कामदार र रोजगार, प्रशिक्षार्थी
$190 20900 L इन्ट्राकम्पनी ट्रान्सफरी
$190 20900 O असाधारण क्षमता भएका व्यक्तिहरू
$190 20900 P खेलाडी, कलाकार र मनोरञ्जन गराउनेहरू
$190 20900 Q अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदानप्रदान
$190 20900 R धार्मिक कामदार
$205 22550 E ट्रिटी ट्रेडर/इन्भेस्टर, अस्ट्रेलियन प्रोफेसनल स्पेसल्टी
$265 29150 K अमेरिकी नागरिकको फियान्से (सी) वा पतिपत्‍नी
भिसा प्रकार र आवेदन शुल्क मात्रा – भिसा प्रकारअनुसार क्रमबद्ध
भिसा प्रकार विवरण शुल्क राशि (USD$) शुल्क राशि (NPR)
B व्यापार व्यवसाय/पर्यटक $160 17600
C-1 ट्रान्जिट $160 17600
D जहाज/एयरलाइन टोली $160 17600
E ट्रिटी ट्रेडर/इन्भेस्टर, अस्ट्रेलियन प्रोफेसनल स्पेसल्टी $205 22550
F विद्यार्थी (शैक्षिक) $160 17600
H अस्थायी/मौसमी कामदार र रोजगार, प्रशिक्षार्थी $190 20900
I पत्रकार र मिडिया $160 17600
J एक्सचेन्ज आगन्तुक $160 17600
K अमेरिकी नागरिकको फियान्से (सी) वा पतिपत्‍नी $265 29150
L इन्ट्राकम्पनी ट्रान्सफरी $190 20900
M विद्यार्थी (व्यावसायिक) $160 17600
O असाधारण क्षमता भएका व्यक्तिहरू $190 20900
P खेलाडी, कलाकार र मनोरञ्जन गराउनेहरू $190 20900
Q अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदानप्रदान $190 20900
R धार्मिक कामदार $190 20900
T मानव बेचबिखनका पीडित $160 17600
U आपराधिक गतिविधिका पीडित $160 17600
TN/TD NAFTA प्रोफेसनल $160 17600

Copyright @ 2017 Mero Education Consultancy. All right reserved.

Powered By : Cosmio Infotech